बाटरस्टेप्स एम-१०० क्लोरिन जेनेरेटर – सजिलो, सानो, प्रभावकारी एम-१०० एउटा पानी शुद्ध पार्ने प्रणाली हो, यसले इल्क्ट्रोलाइसिसद्बारा क्लोरिन उत्पादन गर्छ। यसको लागि अलिकता खाने नून र १२ भोल्टको व्याट्री वा सोलार प्यानल भए पुग्छ।यति भए यसले ३८००० लिटर पानीलाई शुद्धपार्न चाहिने जति क्लोरिन उत्पादन गर्छ – जुन झण्डै १०,००० मानिसहरूलाई पुग्छ। पानी शुद्धिकरणको बेलामा निस्केको […]

Read More →