पास्टरहरूकोलागि १० वटा ठूला ज्ञानका शब्दहरू प्रिय पास्टरहरू, म पनि तपाईहरूमध्ये एक हुँ। मैले ३९ वर्षसम्म स्थानिय मण्डलीमा सेवा गर्दै आएको छु र विगत २९ वर्षदेखि एउटै चर्चमा सेवा गर्दै आएको छु। जवान अवस्थामा नै सेवामा लागेको भएतापनि परमेश्वरले मलाई सबै समय सुरक्षित राख्नुभयो। विगत केही हप्तादेखि मैले महसुस गर्दै आएको छु कि तपाईहरूलाई एउटा […]

Read More →