१६ सम्‍पूर्ण पवित्र-शास्‍त्र परमेश्‍वरको प्रेरणाबाट भएको हो, र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्‍याउनलाई, धार्मिकतामा तालीम दिनलाई लाभदायक हुन्‍छ, १७ ताकि परमेश्‍वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्‍जित भई सिद्ध भएको होस्‌। २ तिमोथी ३:१६-१७

०१. मण्डली परिवार – भाग ०१ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०२. परमेश्वरमा भरोसा राख्ने कहिल्यै पनि लाजमा पर्नु पर्दैन – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०३. मानविय हिसावले स्त्री र पुरूष बरावर हुन् तर जिम्मेवारी फरक हुन्छ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०४. हाम्रो मुक्तिले हामीलाई परिवार बनाउँछ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०५. हाम्रो विश्वासले हामीलाई हामीलाई परिवार बनाउँछ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०६. घमण्डको घुच्चुकमा कसरी हान्ने? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०७. पैसालाई कसरी बाँधेर सेवामा लगाउने? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०८. हाम्रो मुक्तिले हामीलाई परिवार बनाउँछ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०९. परमेश्वरमा विश्वास राखे जीवन पाइन्छ पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

१०. ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूको उद्वार पक्का  – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

११. हाम्रो मुक्ति ख्रीष्टमा सुरक्षित – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

११. म आत्मिकी रूपमा कसरी परिवर्तित बन्ने? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

११. म आत्मिकी रूपमा कसरी परिवर्तित बन्ने? सारांश – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

१२. म कसरी शारीरिक रुपमा परिवर्तित बन्ने होला? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

१२. म कसरी शारीरिक रुपमा परिवर्तित बन्ने होला? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०७. पैसालाई कसरी बाँधेर सेवामा लगाउने? – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्

०८. हाम्रो मुक्तिले हामीलाई परिवार बनाउँछ – पाठ हेर्न यहाँ क्लकि गर्नुहोस्