१. मण्डली परिवार भाग ०१ – एन डी लामा – जनवरी ४, ३०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. शिर्षक यहाँ – एन डी लामा – जनवरी ११, ३०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. मानविय हिसावले स्त्री र पुरूष बरावर हुन् तर जिम्मेवारी फरक हुन्छ – एन डी लामा – जनवरी १८

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईको उपकरणमा युट्युव भिडियो चल्दैन भने साउण्ड क्लाउडमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ।

४. हाम्रो मुक्तिले हामीलाई परिवार बनाउँछ – एन डी लामा – जनवरी २५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईको उपकरणमा युट्युव भिडियो चल्दैन भने साउण्ड क्लाउडमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ।