पाठहरू यहाँ हालिने छन्

१. परमेश्वरमा विश्वास राखे जीवन पाइन्छ – Mark Wardlaw – मार्च १, ३०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूको उद्वार पक्का – एन डी लामा – मार्च ८, ३०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. हाम्रो मुक्ति ख्रीष्टमा सुरक्षित – एन डी लामा – मार्च १५,

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

४. म आत्मिकी रूपमा कसरी परिवर्तित बन्ने? Spiritual Health – एन डी लामा – मार्च २२, २०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

साराशं

५. म कसरी शारीरिक रुपमा परिवर्तित बन्ने होला? Physical Health – एन डी लामा – मार्च २९, २०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

साराशं