१. सबै परिस्थितिमा कसरी खुशी रहने – भाग २ – एन डी लामा – जुलाई ३, ३०१६

२. असल सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने? – एन डी लामा र चतुरमान राई – जुन १२, ३०१६

३. अनुग्रह र बुवापन – टट रबर्टसन – जुन १९, ३०१६

४. अनेकता हाम्रो बल हो – एन डी लामा, दिपक गुरूङ – जुन २४, ३०१६