१. येशूले हाम्रो थोरैलाई धेरै बनाउनुहुन्छ – एन डी लामा – जनवरी ३, ३०१६

१. मसँग समाधान गर्न नसकिने समस्या छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ
पाठः परमेश्वरले असाधारण कामहरू दिन मन पराउनुहुन्छ किनकि उहाँले हामीलाई विश्वासमा जिएको चाहँनुहुन्छ
२. मसँग भएको थोरै कुरा मैले परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ
पाठः परमेश्वरले सधै मसँग भएको थोरैबाट सुरू गर्नुहुन्छ
३. सबै कुरा येशूको हातमा राख्नुपर्छ
पाठः म जे कुरा दिन्छु त्यो परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ
४. परमेश्वरले यसलाई बृद्धि गर्नुहुन्छ भनी आशा गर्नुपर्छ
पाठः जे कुरामा म परमेश्वरलाई दिन्छु उहाँबाट मैले सधै धेरै पाउँछु

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. कसरी सम्बन्धमा स्वस्थ्य बन्ने – एन डी लामा – मार्च २६, २०१७

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।