यो अठारवटा पाठहरूबाट तपाईले ख्रीष्टियनले सिक्नुपर्ने आधारभूत महत्वपूर्ण विषयहरूमा ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ।

१. नयाँजन्म