१. येशू सत्य र योसेफभन्दा महान हुनहुन्छ – एन डी लामा – मार्च ६, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. परमेश्वरसँगको घणिस्टतामा कसरी जिउँने – खड्ग गजमेर – मार्च १३, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. येशू सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ अादमभन्दा पनि उत्तम हुनुहुन्छ – चतुरमान राई – मार्च २०, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

४. इस्टरले तपाईको जीवनमा उहाँलाई विश्वास गर्ने प्रमाण, आशामा जिउँने प्रतिज्ञा, र दैनिक जीवन जिउँने शक्ति दिँन्छ – एन डी लामा – मार्च २७, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।